Nano častice

Čo sa skrýva pod názvom Nano

Slovo nano znamená extrémne malé rozmery častíc, merateľné v nanometroch. Častice takejto veľkosti sa v tekutine už nepovažujú za suspenziu, ale za roztok.

Veľkosť častíc je rozhodujúcim faktorom pre dobré vstrebávanie minerálnych látok, keďže základná fyzikálna zákonitosť hovorí, že čím menšia je častica, tým väčší je jej relatívny povrch. A práve povrch je to, čo telo využíva na rozkladanie a vstrebávanie živín.
Nano minerály sú extrémne malé častice, oveľa menšie ako bežné koloidné častice a vstrebávajú sa oveľa lepšie ako tabletky či prášky.

Minerálne látky vyrobené z rastlín majú rozmery cca sedemtisíc až miliónkrát menšie než sú rozmery najmenších častíc minerálnych látok získaných drvením.

Nanočastice takýchto rozmerov boli testované v laboratóriách a preukázalo sa, že ľahko prešli cez 2,54 cm široký papierový filter. To znamená, že sú schopné ľahko prechádzať cez pokožku a vstupovať do mäkkých tkanív, bez ohľadu na schopnosť osoby absorbovať ich. Najkvalitnejšie koloidy v skutočnosti už technicky ani nie sú „koloidmi“. Koloidné častice sú väčšie minerálne látky v roztoku. Nanočastice sú také malé, že zo suspenzie sa stáva roztok.

Tvar častíc

Minerálne častice produktov holandskej firmy Health Factory sú unikátne, majú guľovitý tvar, zatiaľ čo typické koloidné častice majú tvar hranatý. Častice hranatého tvaru s mnohými uhlami strácajú svoj elektrický náboj. Guľovitý tvar častíc zabezpečí, že účinkujú rýchlejšie a efektívnejšie než akékoľvek iné produkty na trhu. 

Štandardné koloidné častice

Nano častice

Najkvalitnejšie koloidy v skutočnosti už technicky ani nie sú „koloidmi“.  Koloidné častice sú väčšie minerálne látky v roztoku. Nanočastice sú také malé, že sa už nepovažujú za suspenziu, ale za roztok.

Zeta potenciál

Častice guľovitého tvaru majú elektrický náboj (tzv. zeta potenciál). Zeta potenciál je elektrický náboj, ktorý obklopuje každú časticu v tekutine. Preukázalo sa, že vysoký zeta potenciál má liečivý účinok, ktorý predtým nebol pozorovaný.

Guľovitý tvar nano častíc je pre maximalizáciu zeta potenciálu kľúčový.

Stabilita

Častice guľovitého tvaru nemajú rohy ani ostré hrany, ktoré by mohli narušovať ich energetické pole. To umožňuje maximalizáciu zeta potenciálu. Tiež je to základom pre veľmi stabilnú minerálnu vodu, čo priamo úmerne znamená i dlhšiu trvanlivosť. Častice nepravidelného tvaru znižujú zeta potenciál, skracujú čas trvanlivosti a majú za následok nižšiu bezpečnosť a efektívnosť produktu, spojenú s jeho nestáloou kvalitou (nižší zeta potenciál umožňuje zhlukovanie častíc). V konečnom dôsledku to znamená zníženie liečivých účinkov. Maximálna hodnota zeta je 60 milivoltov, s kladným alebo záporným nábojom.

Minerálne látky holandskej firmy Health Factory nepoškodzujú prospešné baktérie v organizme. Naopak, ich činnosť podporujú tým, že ničia patogénne látky.

Veľkosť častíc by sa mala pohybovať medzi 1/1000 – 1/100 mikrónu (1 – 10 nanometrov). Rozdiely vo veľkosti a tvare sú rozhodujúce pre proces prenikania do hĺbky bunkových štruktúr baktérií, húb a najmenších vírusov. V závislosti od úlohy častíc v organizme sú potrebné rôzne rozmery častíc, aby vedeli plniť úlohu ničiteľa patogénov. Ľudské telo nemá so vstrebávaním či vylučovaním našich nano minerálnych látok žiadne ťažkosti. Keďže sú častice správne tvarované, správna veľkosť im dáva správny náboj a sú stále v pohybe, odpudzujú sa medzi sebou, keďže všetky majú rovnaký náboj (zeta potenciál).

Žiadne iné minerálne doplnky na trhu nedosahujú takúto úroveň zeta potenciálu.

Existuje aj iný spôsob merania kvality. Je to merateľná energia, ktorá obklopuje častice. Čím sú častice menšie a čím viac sa tvarom podobajú guli, tým viac energie majú. V skutočnosti môžu byť tieto častice také malé, že je ťažké ich analyzovať i s najmodernejšími meracími metódami. Tekutina s vysokým zeta potenciálom (názov tohto typu energie) je číra, nie žltá či červená. Je to z toho dôvodu, že častice sú od seba oddelené v dôsledku vysokých hodnôt energie. Vysoký zeta potenciál je možné dosiahnuť len pri veľmi malých časticiach a výsledná tekutina nevyžaduje pridávanie žiadnych stabilizátorov, ktoré by tieto častice držali v suspenzii. Vďaka tomu získame hodnotnejší produkt a oveľa lepšie výsledky!

Tieto výživové doplnky predstavujú možnosť ako získať stráviteľné supravodiče!