O nadácii XCodex

Stránka nanomineraly.sk bola založená pri dodržiavaní kódexu XCodex, aby vás mohla slobodne informovať o nano mineráloch a ich blahodarných účinkoch na vaše zdravie. Kvôli európskym reguláciám ohľadne výroby a propagácie týchto druhov minerálov ich výrobcom nie je povolené produkty propagovať, dokonca ani vás o nich informovať. Tieto regulácie boli ustanovené komisiou Codex Alimetarius, ktorú detailnejšie popíšeme nižšie.

Nadácia XCodex bola založená za účelom vrátiť ľuďom ich nescudziteľné právo zvoliť si výživu a liečbu, aké uznajú za vhodné pre svoje zdravie. Veríme, že by nám žiadny zákon alebo agentúra nemali prikazovať, čo je pre nás „dobré“.

Komisia Codex Alimentarius

Komisia Codex Alimetarius, čo po latinsky znamená „potravinový kódex“, je medzivládnym orgánom, ktorý stanovuje smernice a štandardy, aby sa zaistili „férové obchodné praktiky“ a ochrana zákazníka v obchode s potravinami na celom svete. Pre tento účel bola komisia založená v roku 1963 a má viac než 40-ročnú skúsenosť s reguláciou potravín v čoraz globalizovanejšom svete. V súčasnosti má komisia Codex Alimentarius 186 členov; 185 členských krajín a 1 členskú organizáciu (EÚ), spolu s 230 pozorovateľmi, ku ktorým patrí 52 medzivládnych organizácií, 162 mimovládnych organizácií, 16 organizácií OSN.

Kódexové smernice a štandardy existujú teraz pre prakticky všetky potraviny. Zatiaľ čo teoreticky je prijatie týchto smerníc a štandardov pre jednotlivé krajiny voliteľné, 186 členov prakticky nemá inú možnosť, než sa im podrobiť. To znamená, že činnosť Kódexu priamo ovplyvňuje veľkú väčšinu obyvateľov našej planéty. Existujú dôkazy, že Kódex čoraz viac kladie finančné záujmy – a obzvlášť záujmy farmaceutického a chemického priemyslu – nad potrebu ľudského zdravia.

Kontrola nad vaším zdravím

Komisia Codex uAlimentarius má kontrolu nielen nad potravinami, ale okrem iného aj nad vitamínovými a minerálnymi výživovými doplnkami, organickými potravinami a propagáciou ich zdravotných benefitov. Kým výživové doplnky a potraviny, ktoré sú preukázateľne zdravé, sú Kódexom obmedzované, ten istý Kódex nedávno umožnil neobmedzný priestor na predaj geneticky modifikovaných potravín a rovnako pochybné, neprirodzené poľnohospodárske metódy. Celostvetový trend týchto smerníc nakoniec umožní, že predaj zdravotných produktov sa stane exkluzívnym monopolom farmaceutického priemyslu.

Pevný postoj

Nie je ľahké sa s Kódexom vysporiadať. Pri viac než 20 komisiách, ktoré sa každoročne stretávajú, a zverejnenými protokolmi, ktoré dokopy tvoria vyše 1400 strán iba z roku 2005, zostáva väčšina ľudí v nevedomosti o rozsahu, akým činnosť Kódexu ovplyvňuje naše zdravie.

Náročný proces ako ovplyvniť Kódex je pravdepodobne výsledkom vedome navrhnutého procesu rozhodovania, ktorý bráni alebo aspoň do veľkej miery komplikuje schopnosť jednotlivcov uplatniť svoje demokratické práva. Existuje množstvo príkladov so zavádzajúcimi informáciami, ktoré Kódex využíva ako „dymovú clonu“ na zastretie pravdivých sťažností, čo umožňuje politikom a byrokratom odôvodniť ich zamietanie.

To, ako míňate svoje peniaze, je jeden z najlepších spôsobov, ako možno veci zmeniť. Spôsob ako tak urobiť, je nekupovať spracované potraviny, geneticky modifikované potraviny či potraviny  obsahujúce aditíva. Kupovať alebo pestovať organické potraviny, na ktorých neboli použité pesticídy. Podporovať produkciu lokálne vypestovaných potravín. Kupovať výživové doplnky, ktoré dokázateľne prinášajú výsledky a ktoré sú vedecky podložené.

Kto sme

Sme skupina znepokojených jednotlivcov, zdravotných dborníkov, výrobcov a distribútorov zdravotných produktov, ktorí sledujú rastúcu hrozbu kontroly potravín a výživových doplnkov a spojili sme sa, aby sme prelomili monopol Codex Alimentarius.

Čo robíme

Vedieme kampane s cieľom zvýšiť verejné povedomie, aby sa ľudia dozvedeli o dôsledkoch, aké má Codex Alimentarius na ich zdravie, aby sa v budúcnosti zabránilo ublíženiu na zdraví spôsobenému geneticky modifikovanými potravinami.

Pridajte sa k nám

K našej iniciatíve sa môžete pridať, ak zašlete email na adresu kvalifikacia@nanomineraly.sk a dáte nám vedieť, v akej oblasti dokážete pomôcť. Každý je vítaný.

Našou úlohou je ukončiť diktátorský vplyv Codex Alimentarius na životy miliárd ľudí. Nepotrebujeme, aby nám vláda alebo zákony prikazovali, čo máme jesť a ako viesť zdravý život.

Podporte tých, ktorí vám chcú vrátiť moc nad vlastným životom, nad rozhodnutiami týkajúcimi sa vášho zdravia a slobodu myslieť a konať, ako to bolo garantované Všeobecnou deklaráciou ľudských práv: Každý má právo na životnú úroveň primeranú zdraviu a blahobytu jeho i jeho rodiny, rátajúc do toho potravu, šatstvo, bývanie, lekársku opateru…“ – Článok 25

XCodex – Bojujeme za vaše právo výberu